+32 487 759 758

U bent hier

Disclaimer van Immo Dockx bvba

Eigenaar van deze website

Immo Dockx bvba
Zimmerplein 16
2500 Lier
Belgium
BE 0889 189 201
+32 487 759 758
infoatimmodockx [dot] be
Eigenaar contact-e-mailadres: infoatimmodockx [dot] be
Hierna genoemd "de website eigenaar"


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de website eigenaar of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De website eigenaar levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de website eigenaar de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De website eigenaar kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De website eigenaar geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website eigenaar kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De website eigenaar verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


inhoud van deze vastgoedfiches

De ontwikkelaar van de website, noch de website eigenaar kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op deze website

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De ontwikkelaar van de website, noch de website eigenaar garanderen dan ook de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden.

Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op onze website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. De ontwikkelaar van de website, noch de website eigenaar kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met de website eigenaar.

Attesten en verslagen

Alle stedenbouwkundige informatie alsook EPC- en elektrische keuringsattesten bij verkoop zijn op aanvraag te verkrijgen op kantoor.


Verklaring rond beroepserkenning en deontologie

Vastgoedmakelaars Werner Dockx is onderworpen aan het toezicht van, en met de deontologische code van het BIV onder het in België verkregen nummer 504.382 - Luxemburgstraat 16B - B-1000 Brusssel www.biv.be.

Als erkend vastgoedmakelaar zijn wij gehouden aan de regels en deontologische codes van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars). Het beroep van vastgoedmakelaar is sinds 1993 gereglementeerd zodoende eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV. Dit komt ten goede voor de klant gezien de malafide makelaars systematisch aangepakt worden en u voor 100% kan vertrouwen op een professionele makelaar.

Wij gebruiken voor onze klanten steeds onze ​derdenrekening: BE30 0682 4764 9111