+32 487 759 758

U bent hier

Rookmelders verplicht in huurwoningen

Rookmelders in huurwoningen: nieuwe verplichtingen vanaf 2013

Sinds 1 januari 2013 moeten alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract werd afgesloten na 31 december 2012
uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Voor huurwoningen met een ‘bestaand’ huurcontract - dus van vòòr 1 januari 2013 -
geldt echter een gefaseerde invoering. Voor woningen gebouwd vòòr 1945 worden rookmelders zo verplicht vanaf 1 januari 2016,
voor woningen gebouwd vanaf 1945 moeten er vanaf begin 2019 voldoende rookmelders aanwezig zijn.

Voor alle nieuwe huurovereenkomsten die betrekking hebben op huisvesting wijzen we op het feit dat het bewijs van de effectieve plaatsing
van de rookmelders aan het contract moet worden toegevoegd.
Daarnaast vermeldt de wetgeving ook dat de verhuurder aansprakelijk is voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder(s),
terwijl de huurder aansprakelijk is voor het onderhoud en de vervangingskosten van de batterij.

meer info : http://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/woningkw...

Bron: www.biv.be
en
www.wonenvlaanderen.be