Overslaan en naar de inhoud gaan

Elektriciteitskeuring

Printvriendelijke versie

Naar aanleiding van de verkoop van een woning is de verkoper sedert 1 juli 2008 verplicht een controleverslag met betrekking
tot de elektrische installatie te bezorgen aan de koper.
Deze controle is verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981
en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.

Onder wooneenheid wordt verstaan een huis, een appartement, een lokaal of een geheel van lokalen dat als woning dient voor
een of meerdere personen die in familieverband of als gemeenschap leven.
Een installatie van vóór 1 oktober 1981 die nadien wordt vernieuwd of verzwaard, dient dus niet opnieuw gekeurd te worden
in het kader van de overdracht van eigendom voor zover het keuringsverslag geldig voor de volledige installatie kan worden overhandigd.
De verkoper dient op zijn kosten het controlebezoek te laten uitvoeren door een hiertoe erkend keuringsorganisme
(erkende keuringsorganismen, PDF FOD Economie (Federale Overheidsdienst)

Wanneer uit het keuringsverslag blijkt dat de installatie afgekeurd is, rust op de koper de verplichting om binnen de 18 maanden
na het verlijden van de akte, een nieuw controleonderzoek te laten uitvoeren.

Bron: www.notaris.be

Contacteer ons

IMMO DOCKX
Zimmerplein 16
B-2500 Lier
TEL : +32 (0)487 / 759.758
info@immodockx.be

Like us on